• Dự báo năm 2025 Việt Nam cần khoảng 40 triệu tấn thép

  Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết dự báo nhu cầu thép theo quy hoạch của Việt Nam năm 2025 từ 29 triệu tấn đến 40 triệu tấn.

  Hiện nay sản xuất thép trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu thép xây dựng, thép cán nguội, ống thép, tôn mạ kim loại và tôn phủ màu. Một số sản phẩm xuất khẩu cao như tôn mạ, ống thép, thép cán nguội.

  Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, trong một nghiên cứu mới đây dự báo nhu cầu thép của Việt Nam theo quy hoạch với GDP trên đầu người, nhu cầu thép của Việt Nam năm 2015 đạt khoảng 27 triệu tấn (phương án cao), 22,2 triệu tấn (phương án cơ sở) và 18,5 triệu tấn (phương án thấp).

  Cũng theo nghiên cứu, năm 2020, dự báo nhu cầu thép của Việt Nam là 26,4 triệu tấn (phương án thấp), 31,2 triệu tấn (phương án cơ sở) và 46,2 triệu tấn (phương án cao).

  Dự báo này dựa trên quy hoạch GDP/người 7,5% vào các năm 2015, 2020 và 2025.

  Ngành Thép Việt Nam đặt mục tiêu sản lượng theo từng sản phẩm cụ thể, trong đó gang đạt 6 triệu tấn năm 2015, 17 triệu tấn năm 2020, 28 triệu tấn vào năm 2025; thép phôi đạt 12 triệu tấn, 25 triệu tấn (2020) và 40 triệu tấn (2025); Thép thành phẩm đạt 13 triệu tấn năm 2015, 23 triệu tấn (2020) và 39 triệu tấn (2025).

  Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, trên thực tế giai đoạn đến 2015 sản xuất gang ước đạt 1,7 triệu tấn, chỉ đạt 28,3% mức quy hoạch đặt ra; thép phôi ước đạt 6,5 triệu tấn chỉ đạt 54,1% chỉ thép thành phẩm đạt 13,2 triệu tấn, đạt sản lượng so với quy hoạch đề ra.

  Khả năng thực hiện giai đoạn đến 2020 gang ước sản xuất được 10 triệu tấn, chỉ đạt 58,8% mức quy hoạch đề ra, thép phôi ước đạt 18 triệu tấn, đạt 72% và thép thành phẩm ước đạt 23 triệu tấn, đạt đủ sản lượng đề ra trong kế hoạch.

  Mức tiêu thụ thép trên đầu người hiện tại ở Việt Nam là 161 kg/người. Căn cứ các số liệu về GDP/người và tiêu thụ thép của Thái Lan và Malaysia, nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Thép Việt Nam đưa ra dự báo nhu cầu thép của Việt Nam đến năm 2015 khoảng 182kg/người; năm 2020 khoảng 260kg/người và năm 2025 khoảng 330kg/người.

  Dựa theo tốc độ tăng trưởng GDP hiện tại thấp hơn dự báo khi xây dựng quy hoạch, nhóm nghiên cứu Hiệp hội thép đưa ra con số dự báo nhu cầu thấp hơn. Cụ thể, dự báo nhu cầu thép của Việt Nam cân đối theo GDP theo đầu người có thể dao động từ 21 triệu tấn đến 28 triệu tấn vào năm 2020; từ 29 triệu tấn đến 40 triệu tấn vào năm 2025 (với GDP/người đạt từ 6% đến 7,5%).

  Theo Hiệp hội Thép, nếu thực hiện theo đúng quy hoạch đến năm 2025 các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ chiếm tỷ lệ áp đảo ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt khâu cán nóng thép tấm.

  Nguồn tin: Vinanet

  Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết dự báo nhu cầu thép theo quy hoạch của Việt Nam năm 2025 từ 29 triệu tấn đến 40 triệu tấn.

  Hiện nay sản xuất thép trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu thép xây dựng, thép cán nguội, ống thép, tôn mạ kim loại và tôn phủ màu. Một số sản phẩm xuất khẩu cao như tôn mạ, ống thép, thép cán nguội.

  Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, trong một nghiên cứu mới đây dự báo nhu cầu thép của Việt Nam theo quy hoạch với GDP trên đầu người, nhu cầu thép của Việt Nam năm 2015 đạt khoảng 27 triệu tấn (phương án cao), 22,2 triệu tấn (phương án cơ sở) và 18,5 triệu tấn (phương án thấp).

  Cũng theo nghiên cứu, năm 2020, dự báo nhu cầu thép của Việt Nam là 26,4 triệu tấn (phương án thấp), 31,2 triệu tấn (phương án cơ sở) và 46,2 triệu tấn (phương án cao).

  Dự báo này dựa trên quy hoạch GDP/người 7,5% vào các năm 2015, 2020 và 2025.

  Ngành Thép Việt Nam đặt mục tiêu sản lượng theo từng sản phẩm cụ thể, trong đó gang đạt 6 triệu tấn năm 2015, 17 triệu tấn năm 2020, 28 triệu tấn vào năm 2025; thép phôi đạt 12 triệu tấn, 25 triệu tấn (2020) và 40 triệu tấn (2025); Thép thành phẩm đạt 13 triệu tấn năm 2015, 23 triệu tấn (2020) và 39 triệu tấn (2025).

  Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, trên thực tế giai đoạn đến 2015 sản xuất gang ước đạt 1,7 triệu tấn, chỉ đạt 28,3% mức quy hoạch đặt ra; thép phôi ước đạt 6,5 triệu tấn chỉ đạt 54,1% chỉ thép thành phẩm đạt 13,2 triệu tấn, đạt sản lượng so với quy hoạch đề ra.

  Khả năng thực hiện giai đoạn đến 2020 gang ước sản xuất được 10 triệu tấn, chỉ đạt 58,8% mức quy hoạch đề ra, thép phôi ước đạt 18 triệu tấn, đạt 72% và thép thành phẩm ước đạt 23 triệu tấn, đạt đủ sản lượng đề ra trong kế hoạch.

  Mức tiêu thụ thép trên đầu người hiện tại ở Việt Nam là 161 kg/người. Căn cứ các số liệu về GDP/người và tiêu thụ thép của Thái Lan và Malaysia, nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Thép Việt Nam đưa ra dự báo nhu cầu thép của Việt Nam đến năm 2015 khoảng 182kg/người; năm 2020 khoảng 260kg/người và năm 2025 khoảng 330kg/người.

  Dựa theo tốc độ tăng trưởng GDP hiện tại thấp hơn dự báo khi xây dựng quy hoạch, nhóm nghiên cứu Hiệp hội thép đưa ra con số dự báo nhu cầu thấp hơn. Cụ thể, dự báo nhu cầu thép của Việt Nam cân đối theo GDP theo đầu người có thể dao động từ 21 triệu tấn đến 28 triệu tấn vào năm 2020; từ 29 triệu tấn đến 40 triệu tấn vào năm 2025 (với GDP/người đạt từ 6% đến 7,5%).

  Theo Hiệp hội Thép, nếu thực hiện theo đúng quy hoạch đến năm 2025 các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ chiếm tỷ lệ áp đảo ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt khâu cán nóng thép tấm.

  Nguồn tin: Vinanet

 • Chat qua Facebook
  Zalo: 0979 666 866 Zalo: 0984 676 688
  Gọi ngay 0984 676 688